Cím: 6400.Kiskunhalas, Bem u. 1.
Telefon/Fax: 77/421-833
Ágazatvezető: Borda Ágnes

 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében a tulajdonosi, bérbeadói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére vonatkozó hatásköröket megosztottan átruházta. (21/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről – a továbbiakban: lakásrendelet)

E hatáskör megosztás alapján a Halasi Városgazda Zrt. az Önkormányzattal kötött külön szerződés alapján számos egyéb feladat mellett különösen a következő tevékenységeket látja el:

  • gondoskodik a lakásbérleti szerződés határidőben történő megkötéséről, az ingatlan bérlő részére történő átadásáról, visszavételéről;
  • ellátja a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési, karbantartási és tervszerű felújítási feladatait;
  • ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő pénzügyi, gazdasági feladatokat;
  • gondoskodik a bérleti díjak és egyéb szolgáltatási díjak határidőre történő beszedéséről, stb.A szociális alapon történő bérbeadás feltételei:

Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás kizárólag pályázat útján, határozott időtartamra vehető bérbe, amelynek részletei az Önkormányzat lakásrendelet I. Fejezetében találhatóak.

 

Költségelven és piaci alapon bérelhető lakások bérbeadási szabályai:

A költségelven és a piaci alapon bérbe adható lakást a Halasi Városgazda Zrt. pályázat útján, határozott időtartamra annak adja bérbe, aki megfelel az Önkormányzat lakásrendelete 11. § - 17. §-ban foglalt feltételeknek.

 

Helyiségek bérbeadási szabályai:

A helyiségek bérbeadása határozott időtartamra pályáztatás – versenytárgyalás - útján annak adható bérbe, aki megfelel az Önkormányzat lakásrendelet VI. Fejezete rendelkezéseinek.

 

panel 1